Internationale belastingregels ingewikkeld? Welnee!

Posted by at 11:18

Mr. Caroline van Riet – van Egmond studeerde fiscaal recht in Leiden en begint na haar afstuderen in 1998 bij Loyens & Volkmaars, tegenwoordig Loyens & Loeff, op de afdeling internationaal belastingrecht. Daar adviseert zij grote internationale ondernemingen op het gebied van Nederlandse vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht.
Voor Loyens werkt zij een jaar in Londen waar de nadruk ligt op advisering over de fiscale aspecten van gestructureerde financiële producten.

In 2003 begint Caroline als professional support lawyer bij De Brauw Blackstone Westbroek. Voor de sectie fiscaal recht ontwikkelt zij knowhow en fiscale modellen alsmede een systeem voor het opslaan en ontsluiten ervan. Daarnaast informeert zij de sectie over relevante wetsvoorstellen en jurisprudentie.
Per 1 januari 2011 is zij als zelfstandig belastingadviseur werkzaam, sinds juli 2012 onder de naam de Belastingprakijk.
Caroline is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Hoewel je dat niet zou denken, heeft een ondernemer al snel te maken met internationaal belastingrecht . Bijvoorbeeld in het geval van het aantrekken van buitenlands personeel, het uitzenden van personeel naar het buitenland, maar ook het inkopen van producten in het buitenland (bijvoorbeeld China). En voor wie een zaak openen in het buitenland de ultieme ondernemersdroom is, krijgt uiteraard te maken met de fiscale consequenties van ondernemen in het buitenland. Het is goed te weten wat die gevolgen precies zijn. Niet in de laatste plaats omdat het veel geld kan schelen! Ik begin in dit eerste blog met het benoemen van enkele algemene aspecten van het internationale belastingrecht. In latere blogs komen meer specifieke onderwerpen aan de bod.

Dubbele belasting

Het internationale belastingrecht gaat over de situatie waarbij twee of meer staten bij de belastingheffing betrokken zijn. In dat geval is er sprake van meervoudige of dubbele belastingheffing. Landen belasten hun inwoners (zowel particulieren als bedrijven) namelijk naar hun wereldinkomen (dat wil zeggen naar het inkomen waar ook ter wereld vergaard). Maar daarnaast kunnen niet-inwoners belast worden door een land waar ze inkomen genieten. Bijvoorbeeld winst behaald met ondernemingsactiviteiten die daar worden verricht. Zowel het vestigingsland als het land waar de activiteiten worden uitgeoefend zullen dan het resultaat uit de onderneming willen belasten.

Meer dan 90 belastingverdragen

Het internationale belastingrecht voorziet in regels om deze dubbele belastingheffing te voorkomen. Een land kan eenzijdig voorzien in de voorkoming van dubbele belasting, maar daarnaast kunnen landen met elkaar in onderhandeling treden over de wijze van voorkoming van deze dubbele heffing. Het resultaat van die onderhandeling is dan vastgelegd in een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Nederland heeft met meer dan 90 landen dergelijke belastingverdragen gesloten en is daarmee een van de koplopers in de wereld. Daarnaast lopen er nog onderhandelingen over nieuwe verdragen. In deze verdragen is neergelegd welk land over de inkomensbestanddelen belasting mag heffen. Ingeval Nederland met een bepaald land geen verdrag heeft, voorziet het Nederlandse belastingrecht in regels waarbij Nederland eenzijdig de dubbele heffing voorkomt. In je aangifte moet je dan een beroep doen op deze regels ter voorkoming van dubbele belasting.

Laat de vrees voor dubbele belastingheffing dan ook geen reden zijn om uw internationale droom na te jagen!

Tags:

4 Responses to Internationale belastingregels ingewikkeld? Welnee!

 1. Bvanegmond

  very interesting , probably can safe us a lot of money .

 2. Bvanegmond

  very interesting , probably can safe us a lot of money .

 3. Capt Remko Mulder

  Belastingdienst zelf begrijpt dit nog niet helemaal.

 4. Capt Remko Mulder

  Belastingdienst zelf begrijpt dit nog niet helemaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *