CO2-neutraal vliegen, hoe doe je dat?

Gewapend met een camera, notitieblok en potlood wandel ik door een behoorlijk warm, zeer vochtig en overweldigend groen gebied. Ik hoor insecten zoemen, vogels fluiten en apen brullen. Zweetdruppeltjes lopen langs mijn gezicht, muggen landen op mijn armen en benen. Klinkt als? De tropen! Ik ben in Panama voor mijn thesisonderzoek bij KLM naar de sociale-en milieu impact van een herbebossingsproject. Dat heeft alles te maken met CO2-neutraal vliegen.

Panama Trees

Wat is CO2-neutraal vliegen?

Toffe stages hoor, bij KLM. Alhoewel, ik was nooit in Panama beland als ik een andere studie dan de Master Sustainable Development gevolgd had. En ook niet als KLM zich niet aan het oriënteren was op nieuwe projecten voor haar CO2ZERO service. Enig idee wat CO2ZERO inhoudt? Deze service biedt passagiers de optie om CO2-neutraal te vliegen. Koolstofdioxide (CO2) is een broeikasgas dat het klimaat op aarde verandert met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk dat we onze impact van vliegen zo klein mogelijk houden.

CO2 neutral Panama

CO2-neutraal vliegen betekent dat je jouw persoonlijke aandeel aan CO2-uitstoot van een vlucht kunt compenseren door projecten te ondersteunen die op andere plaatsen in de wereld CO2 verminderen of opnemen. De kosten van jouw compensatie wordt bij CO2ZERO gebaseerd op het type vliegtuig, de af te leggen afstand en de historische belading voor de vlucht in kwestie. Het is ook helemaal niet duur: naar Barcelona retour compenseer je al voor € 1,78!

Waarom een herbebossingsproject?

Als jij als passagier de uitstoot van je KLM-vlucht compenseert, wordt dit bedrag geïnvesteerd in het project waar ik mijn onderzoek gedaan heb: het “CO2OL Tropical Mix Reforestation” project in Panama. Het mechanisme van CO2 compenseren door herbebossing werkt als volgt: een nieuw geplante boom absorbeert en bewaart CO2-emissies uit de atmosfeer in hun wortels, stam en boomkruin.

Panama trees CO2 neutral

Doordat jij je vlucht hebt gecompenseerd, plant het project in Panama nieuwe bomen, en onderhouden en beschermen zij het bos. Verspreid over Panama heeft het project voormalig veeteeltgrond veranderd in nieuw tropisch bos. Een mix van inheemse boomsoorten en enkele exotische soorten. Zij gaan met jouw bijdrage aan de slag!

Ook goed voor dier en mens

Tijdens mijn onderzoek ben ik in vier verschillende provincies op bezoek geweest en heb ik met tientallen mensen gesproken die werkzaam zijn voor het project. Wat ik zo goed vind aan dit specifieke project, is dat de nieuw geplante bossen niet alleen CO2 opnemen en ecosystemen herstellen, maar dat zij ook dienen als verbindingswegen voor dieren.

Panama trees co2 neutral

Bovendien ondersteunt het de lokale gemeenschap, want het project creëert vaste banen voor veel mensen in Panama. Werknemers vertelden mij dat zij onder andere hun huis konden verbeteren, en dat hun kinderen naar de universiteit konden dankzij de inkomsten uit het bebossingsproject.

Panama tree project CO2-neutral

Intussen is mijn stage afgelopen, heb ik mijn thesis af kunnen ronden en werk ik met passie in het sustainability-team van KLM. Mijn droom: dat in de toekomst alle vliegtuigen kunnen vliegen op een duurzame (bio)brandstof (zoals op sommige vluchten van KLM al gedaan wordt!) of met een andere techniek.

Maar in de tussentijd kun je er dus zelf ook voor kiezen een steentje bij te dragen door CO2-neutraal te vliegen met CO2ZERO! Denk je aan me bij je eerstvolgende KLM-boeking? In Panama zijn ze je dankbaar, en alle KLM’ers trouwens ook!

Loading