Doctor 2 Doctor project – Kenia

KLM Health Services, VUmc en KLM hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan het Doctor 2 Doctor project. Dit project heeft als doel om kennis over te dragen tussen twee opleidingsziekenhuizen in Nederland en Kenia. We hebben hierbij de afgelopen jaren een zeer succesvol traject geïmplementeerd om werkgerelateerde klachten van het ziekenhuispersoneel te verminderen. In maart 2018 hebben we weer een bezoek gebracht aan het Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, Kenia.

Eerder schreef ik in mijn blog over de vernieuwde samenwerking van KLM Health Services en het Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) in Eldoret in Kenya. Dit ziekenhuis in het noorden van Kenia is het grootste in de regio waar ongeveer 12 miljoen mensen wonen. In het kader van het Doctor 2 Doctor project presenteerden we toen onze plannen om de kans op werkgerelateerde rugklachten te verkleinen aan het management van het MTRH.

Sindsdien is er veel gebeurd, het project is een groot succes! Ik wil in dit blog graag anderen inspireren met het succesverhaal van ons project, en laten zien hoeveel impact een goed doordacht idee kan hebben als je vraaggestuurd werkt. Ook het VUmc heeft in de afgelopen jaren haar succesvolle projecten verder geïmplementeerd en dit heeft geleid tot grote verbeteringen in de zorg voor nierpatiënten en kinderen met kanker. Lees meer over deze projecten.

Een overzicht van alle mooie en goede zaken:

Februari 2015 – inventarisatie van de samenwerkingsmogelijkheden

  • Met zeer veel mensen wordt gesproken over de mogelijkheid van een vernieuwde samenwerking van KLM Health Services en het MTRH. Uiteindelijk wordt besloten dat we het meest kunnen betekenen in het voorkómen van lage rugklachten en andere klachten van het bewegingsapparaat bij verplegend personeel.

Oktober 2015 – presentatie van de plannen

  • Presentatie van de plannen om een traject te starten om lage rugklachten tegen te gaan. Besloten wordt dat verpleegkundigen en fysiotherapeuten het voortouw gaan nemen. Iedereen is erg enthousiast, met name omdat het een project is voor de medewerkers. Ook het management staat achter de plannen.

April 2016 – keuze voor het ErgoCoach programma

Een groep trainees met ErgoCoach trainers Ine Philippens en Maaike Koning

Tijdens dit bezoek zijn de eerste trainingen gegeven. Gekozen is voor het ErgoCoach programma. Dit programma is erop gericht om medewerkers:

  • op een interactieve manier beter bewust te maken van de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s die op hun werkplek aanwezig zijn
  • te trainen in het coachend aanspreken van hun collega’s om een gedragsverandering te bespreken die leidt tot een betere en gezondere manier van werken.

December 2016 – voortzetting van het programma en trainen van de trainers

De zes eerste Trainers of Trainers (ToT’s) met ErgoCoach trainers Ine Philippens, Annelies Komrij en Caroline Helderman
  • Met vier medewerkers van KLM Health Services worden twee nieuwe groepen getraind als ErgoCoach. De groepen die in april opgeleid zijn krijgen een refresher course en zes gemotiveerde ErgoCoaches worden opgeleid tot trainer of trainers (ToT’s). Deze groep bestaat uit 4 fysiotherapeuten en 2 verpleegkundigen.

Maart 2018 – afrondend bezoek en evaluatie project

Meeting met het MTRH management: Margret Muigai (Deputy Director Nursing Services), Dr. Wilson Kipkirui Aruasa (CEO), Ine Philippens en Anne Rutto (Coordinator ErgoCoaching Project)

In 2017 heeft de lokale MTRH coördinator van het ErgoCoach project samen met de ToT’s fantastisch werk verricht. KLM Health Services heeft de voortgang op afstand gemonitord en het bezoek is vooral bedoeld om het project te borgen voor de toekomst. Tijdens dit bezoek werden mijn collega en ik toch nog overdonderd door de hoeveelheid werk die gedaan was:

  • Het MTRH heeft zich de training helemaal eigen gemaakt, en ze hebben in het afgelopen jaar bijna alle afdelingen kennis laten maken met het ErgoCoach concept. Daarbij hebben ze zogenaamde sensitizations georganiseerd, waarbij afdelingsvertegenwoordigers worden gewezen op de goede manieren om te werken en het belang van ErgoCoaching.
  • Elke afdeling selecteert vervolgens een Champion, die het aanspreekpunt is voor alles wat met werkomstandigheden te maken heeft. Deze Champions worden allemaal opgeleid tot ErgoCoach.
  • Twee nieuwe ToT’s zijn toegevoegd aan het bestaande team van zes, en tijdens ons bezoek werden nog eens vier ToT’s geselecteerd.
  • Het MTRH management heeft ErgoCoaching een officiële status gegeven als onderafdeling van de afdeling fysiotherapie, waardoor makkelijker aanspraak gedaan kan worden op geld en middelen voor het project.
  • De ToT’s en de coördinator geven aan dat er duidelijk sprake is van een afname van verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat. Ook zijn er minder ongevallen.

Hieronder een korte impressie van ons voorlopig laatste bezoek aan Eldoret in het kader van het ErgoCoach project. De foto’s met onderschrift spreken voor zich.

Anne en Ine overleggen over de inhoud van de training

Ik ben blij dat het project zo’n succes is geworden en we echt iets hebben kunnen bijdragen in Kenia.

 

De deelnemers bedenken ‘successes’ en ‘challenges’ met betrekking tot het ErgoCoach traject
Een van de veiligheidsrisico’s die veel genoemd wordt tijdens de sessies: natte vloeren
Het enthousiaste team van ToT’s, met in het midden Anne Rutto, de coördinator van het Ergocoaching Project
Davies, een van de ToT’s, begeleidt een van de  interactieve ErgoCoach sessies
Ine overlegt met Sister Martine (hoofdzuster van het Mother and Child Hospital
Het team van ToT’s: Anne, Florida, Davies, Caroline, Sammy, Saina, Clementine, Paul en Kennedy
Culturele verschillen leiden soms tot grappige situaties en een goede sfeer
Ook de afdeling transport doet actief mee
De certificaten werden uitgereikt door Margret Muigai (Deputy Director Nursing Services
Loading